Władze

Sąd koleżeński

dr n. med. Wojciech Witkowski

Przewodniczący

dr hab. n. med. Marta Fijałkowska

dr hab. n. med. Paweł Szychta